Sjå video! Der du bur kjem inn og lagar heimen din om til ein tiltalande bustad for sal.
Eller om bustaden som du skal selje står tom, kan eg style den før sal.

 

Skal du selje bustaden din, hjelper Der du bur med råd og styling før fotografering og visning. Du tek bort inventar det er for mykje av og tømer for personlege detaljar.