Skal du selje bustaden din, hjelper Der Du Bur
med rådgjeving og styling før fotografering og visning.

Der Du Bur hjelper å ta bort inventar det er for mykje av og lager heimen din om til ein tiltalande bustad for sal.
Om bustaden du skal selje står tom,
kan eg style den før sal.

Ta kontakt for ein uforpliktende samtale.

kathrin@derdubur.com

tlf: 92 04 55 42

www.derdubur.com