Med auge for interiør skapar eg vakre miljø i heimar og hytter. Eg ser detaljane og gjer noko nytt om du skal innreie, pusse opp, ha fest og selskap, om du skal selje bustaden din eller profilere firma ditt.